Brief van het moderamen

Per 1 juli nog geen kerkdiensten in de Kapel

Beste mensen,

De afgelopen maanden hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan onze kerkelijke gemeenschap. Ondanks de coronamaatregelen hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Denkt u hierbij aan de bloemengroet, telefooncirkels, de inzamelingsactie voor het AZC, het versturen van kaartjes enzovoort. Het is mooi dat wij op deze  manier met elkaar konden meeleven. Ook was er elke zondag een onlinedienst vanuit de Kapel. Ook dit zorgt voor verbondenheid.

Gelukkig verbetert de situatie langzaam. Het aantal patiënten op de IC loopt terug en het aantal mensen dat wordt besmet met het virus daalt. De overheid en het RIVM versoepelen langzaam de maatregelen. Laten we hopen dat we het virus onder controle krijgen en dat de onderzoekers op korte termijn een vaccin vinden om dit virus te bestrijden. Tot dat moment zal iedereen zijn of haar levens- en omgangswijze moeten blijven aanpassen om een tweede uitbraak te voorkomen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onderdeel van de nieuwe maatregelen is dat het kabinet heeft aangegeven dat kerkdiensten vanaf 1 juli weer bezocht mogen worden door maximaal 100 mensen. Hierbij zal wel 1,5 meter afstand van elkaar moeten worden gehouden. Gemeentezang wordt hierbij afgeraden, omdat het een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn. De Protestantse Kerk Nederland schrijft op haar website dat ondanks de versoepeling van maatregelen een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief is.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de activiteiten die in de Hervormde Kapel plaatsvinden. Wij realiseren ons dat veel van onze gemeenteleden op respectabele leeftijd zijn, of mensen in hun directe omgeving hebben die tot de risicogroep behoren. Ook weten wij dat samenzang en ontmoeting voor of na de dienst niet mogelijk zijn. Toen het bekend werd dat er per 1 juli weer diensten gehouden kunnen worden tot 100 personen, hebben wij gekeken naar de mogelijkheden hiervoor, aangezien wij ons realiseren dat gemeenteleden het kerkbezoek missen. Echter op basis van de inzichten  met betrekking tot de verspreiding van het virus door zang en de gevoeligheid van ouderen voor het virus zijn we tot andere inzichten gekomen.

De kerkenraad heeft besloten om tot minimaal 1 september alleen online diensten te organiseren. Normale kerkdiensten leveren te veel risico’s op voor onze gemeenteleden en dit vinden wij met de huidige regelgeving niet verantwoord. De online diensten vinden allemaal in de Kapel plaats, de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk komen deze zomer te vervallen.

Om te zorgen voor  ontmoeting en verbinding kijken wij of wij de komende tijd toch activiteiten kunnen organiseren; in kleine groepen, onder de voorwaarden die het RIVM ons voorschrijft. Wanneer u suggesties heeft voor een activiteit/ontmoeting, dan mag u deze uiteraard met ons delen. Tevens stellen we het op prijs feedback te ontvangen op het besluit om de start van de kerkdiensten in ieder geval uit te stellen tot 1 september.

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. De kerkrentmeesters zijn momenteel druk bezig met het opstellen van dit plan, zodat dit gebruikt kan worden zodra diensten en activiteiten met veel mensen weer kunnen plaatsvinden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u op de hoogte stellen.

Het moderamen.

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Aly+Marsman schreef:

    Hoewel ik het heel jammer vind niet naar de Kapel te kunnen, ben ik het helemaal met deze beslissing eens.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *