Samen de Pinksterdienst vullen: doet u mee?

Op zondag 31 mei vieren we het Pinksterfeest. Het is het feest van de Geest,
Gods levensadem, die waait waarheen zij wil en de wereld in vuur en vlam zet.
Het feest van de veelkleurigheid, veelvormigheid en veelzijdigheid.
Een feest dat we, ook in deze coronatijd, met elkaar als Kapelgemeente willen vieren!

Het is mooi als we samen deze dienst kunnen vormgeven. Ik wil u vragen om met mij mee te denken over de invulling van deze dienst. Heeft u / heb jij rond het thema ‘Pinksteren’ of ‘Levensadem’ een mooi lied, een aansprekend gedicht, een pakkend verhaal (niet te lang), een passende popsong of een mooi gedicht?
Geef dat aan mij door! (predikant@hervormdekapel.nl, 0546 625415).

Ik wil u vragen uw bijdrage uiterlijk op dinsdag 26 mei aan door te geven.
Hartelijke groet,
ds. Kees Benard

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Dineke Drent schreef:

    Ik heb de dienst geluisterd en vond het een erg mooie dienst mooi liederen maar ik ben erg geschrokken toen ik hoorde dat Hans Erbrink is over leden hij heeft nog tijd als dirigent bij ons geweest ik heb nog mee gedaan aan het projectkoor wat ik toen nog kon doen daar heb ik fijne herinneringen aan
    Langs deze weg wil ik Anne en haar kinderen veel sterkte toewensen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *