Brief van het moderamen aan de gemeente

Beste leden van de Hervormde Kapel, lieve mensen,

Deze tijd, waarin we worden geconfronteerd met een nieuw virus dat de gezondheid van veel mensen bedreigt, vraagt om wijsheid, aandacht en vertrouwen.

Allereerst wijsheid om de goede beslissingen te nemen, die soms tegen ons gevoel ingaan. Het eerste wat je wilt doen als er iets gebeurt dat zoveel impact op de maatschappij heeft, is elkaar opzoeken. Steun zoeken bij elkaar, de kerk openzetten voor gemeente en buurt en elkaar ontmoeten, met elkaar zingen, vieren en bidden. Juist dat kan niet. Kerken blijven dicht en elkaar opzoeken wordt afgeraden als het niet strikt noodzakelijk is. Reden voor de Kapel om, met pijn in het hart, alle activiteiten voor de komende weken af te gelasten.

Toch willen we aandacht houden voor elkaar, al is het op een andere manier dan we gewend zijn. Vanuit het pastoraat zal worden geïnventariseerd wie aandacht nodig heeft om zo nodig te komen tot een telefoonketen, wie praktische hulp nodig heeft kan altijd contact opnemen met de diaconie en de beide pastores, Rita van Herk en Kees Benard, zijn permanent telefonisch beschikbaar. Maar het allerbelangrijkste is dat we naar elkaar omkijken: buren, vrienden, familie, medegemeenteleden. Bel elkaar wat vaker op, stuur even een berichtje en bedenk hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Het is goed om in deze onzekere tijden vertrouwen te houden. Vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in de overheid en de medische wetenschap. Vertrouwen in het leven, dat altijd weer opbloeit en doorgaat. En bovenal: vertrouwen in God, de bron van Leven, Licht en Liefde, die ons bestaan draagt.

We zetten een aantal praktische zaken nog even op een rijtje:

  • alle kerkelijke activiteiten zijn tot zeker 6 april afgelast, de Kapel is in deze periode dicht;
  • al het bezoekwerk gaat in de komende weken niet door. Wel zijn Rita van Herk (06 3825 8241) en Kees Benard (0546 625415) in de komende periode permanent telefonisch beschikbaar. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling*;
  • heeft u behoefte aan regelmatig (telefonisch) contact of kent u iemand (binnen of buiten de Kapel) die daar behoefte aan heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon, wijkouderling*, Rita van Herk of Kees Benard, of stuur een bericht naar pastoraat@hervormdekapel.nl. We gaan kijken of we een telefoonketen kunnen starten: iedere dag een telefoontje om te horen hoe het is;
  • wie praktische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen (of als u iemand weet, binnen of buiten de Kapel, die praktische hulp nodig heeft): neem contact op met de diaconie*;
  • de kerkdiensten van 22 maart, 29 maart en 5 april gaan in aangepaste vorm (zonder kerkgangers) door: ze worden opgenomen en kunnen worden bekeken via deze website. Heeft u een verzoek tot voorbede in deze dienst, stuur deze dan naar predikant@hervormdekapel.nl;
  • we proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dat doen we met name via het mededelingenblad, deze website, de Facebooksite van de Kapel en Prisma. We willen u vragen deze informatiekanalen goed bij te houden.

*         de namen, telefoonnummers en mailadressen van de ouderlingen en diakenen staan op deze site.

Laten we op een verstandige manier zorgzaam zijn voor elkaar en anderen en elkaar niet uit het oog verliezen.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Zij zal met je zijn.

Een hartelijke groet van het moderamen

Kirsten Hegeman
Rita van Herk
Dick en Jet van der Meijden
Gerard Sluiskes
Geert Zomer
Kees Benard

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Wim de Groot schreef:

    Een prachtig lied met een troostende tekst is ook : ‘Ga maar gerust ..,’ Een lied van de Martin Mans Formation en ook via Nederland Zingt’ op You Tube te vinden. Ik ben zelf niet zo handig om de link in dit bericht op te nemen.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *