Terugblik: Stille Week en Pasen 2019

Op donderdag 18 april was het Witte Donderdag. Tijdens deze dienst stonden twee traditionele Bijbelgedeeltes centraal. Allereerst de uittocht van het volk Israël uit Egypte met de instelling van het Pesachfeest en daarnaast de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, waarbij er ook aandacht was voor de voetwassing als belangrijk en betekenisvol element.

Door ds. Kees Benard werden deze twee Bijbelverhalen mooi met elkaar in verband gebracht: de bevrijding uit de Egyptische slavernij en het vrijwillig dienstbaar (slaafs) zijn voor de ander. Jezus zei:

‘Ik ben jullie ​Heer​ en jullie meester, en toch heb ik jullie ​voeten​ gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars ​voeten​ wassen.

Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.’

We vierden de Maaltijd van de Heer, staande in een kring, door de matze en de wijn elkaar aan te reiken. Aan het einde van de dienst werden de kaarsen gedoofd, werd de tafel afgeruimd en verlieten we in stilte de kerkzaal.

De dienst op Goede Vrijdag was voor velen heel indrukwekkend. Het lijdensverhaal werd in gedeeltes gelezen door Greet Verschuur. Telkens zagen we via de beamer een afbeelding uit de kruisweg van de Duitse kunstenaar Sieger Köder, waarbij steeds de handen centraal stonden.

Prachtige teksten klonken bij deze afbeeldingen, Jan Voorbergen speelde mooie muziek en we zongen indrukwekkende liederen. Ook de cantorij liet zich deze avond van zijn beste kant horen.

De Paaskaars werd brandend de kerkzaal uitgedragen. Aan het einde van de dienst baden we gezamenlijk een bekend avondgebed, waarna we weer in stilte de kerk verlieten.

Voorafgaand aan de Paaswake op zaterdagavond werd de nieuwe Paaskaars buiten aangestoken. In de kerkzaal deelden we het licht.

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.”

Er klonken tijdens het eerste deel van de dienst mooie Bijbelgedeeltes over de schepping, de grote vloed, de doortocht door de Schelfzee, Jona in de vis en over de drie vrienden van Daniël in de brandende oven. De Bijbellezingen werden telkens ingeluid met de vraag van Linde:

“Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken in het donker?”

Het antwoord op deze vraag was telkens anders, maar ook steeds constant: God, die reddend aanwezig was en is en die ons toekomst geeft. Dit werd door de aanwezigen telkens beaamd met de woorden:

Wij vieren dat God een God is
van leven, licht en liefde. Altijd en overal!

Er klonken bij de Bijbelverhalen prachtige liederen en we werden hierbij uitstekend begeleid door Gonny Nijmeijer, afwisselend met orgel en piano.

Rondom de doopvont beleden we ons geloof en gedachten we onze doop met een vernieuwing van de gelofte. De liturgische kleur veranderde van paars naar wit en na lezing van het Paasevangelie uit Lucas vierden we de Maaltijd van de Heer. Met een brandend wakekaarsje gingen we de nacht in, waar buiten de kerkklok luidde.

Op paasmorgen was er in de koffiezaal van de Kapel het inmiddels traditionele paasontbijt, georganiseerd door de ZWO. Het ontbijt was lekker en daarnaast was het gezellig om samen te ontbijten.

Aan het einde van de maaltijd nam Femke Faber als voorzitter van de ZWO het woord en bedankte Jaap de Beer voor zijn jarenlange inzet binnen de ZWO. Er was een attentie voor Jaap en er waren bloemen voor Hanny, die op de achtergrond het ZWO-werk altijd erg gesteund heeft.

Na het ontbijt was er een gezinsdienst in de Kapel en dat was goed zichtbaar. De kerkzaal was goed gevuld en er waren veel kinderen aanwezig. Er klonken de eeuwenoude woorden:

“De Heer is waarlijk opgestaan!”

Het veertigdagenproject van de kindernevendienst werd vanmorgen afgesloten. Het doorlopende verhaal over Julia en Stef had tijdens de diensten in de veertigdagentijd telkens een heel mooie verbinding met de Bijbelverhalen.

Ook vanmorgen was dat weer het geval: De tuin die door die vervelende jongens was vernield, het verdriet van Julia waardoor ze zich vergiste en dacht dat de burgemeester naast haar stond, de hulp die Julia en Stef kregen om er toch weer iets moois van te maken en tenslotte het feest omdat het een prachtige tuin was geworden.

De kinderen hadden aan het begin van het project zaadjes meegekregen van zonnebloemen. De groei was nu al goed zichtbaar en dat levert straks vast mooie tuintjes op.

We hoorden mooie persoonlijke verhalen van gemeenteleden over “helpen en hulp krijgen”.

In deze dienst zongen we natuurlijk veel paasliederen en werden daarbij begeleid door Jan Voorbergen op het orgel en Marjan Jansen met de trompet. Daarnaast waren er ook liederen, die zichtbaar en hoorbaar waren via beamer en geluidsinstallatie.

Vanmorgen werden er narcissen uitgedeeld. Daar kregen we ook meteen een opdracht bij: deel de bloemen (en ook de verhalen) met de ander!

Het was een heel mooie Paasdienst, een goede afsluiting van een prachtige paascyclus!

 

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *