Interview: Geert Zomer

Spiritualiteit

In de huidige tijd wordt het bezoeken van een kerk niet meer als normaal ervaren in de maatschappij. Spiritualiteit is echter een onderwerp dat de moderne mens wel degelijk bezighoudt. Het lijkt erop dat de hedendaagse mens zoekt naar nieuwe vormen van geloofsbeleving.

Even voorstellen

Ik, Geert Zomer, heb het beeld dat het bovenstaande een kernachtige samenvatting is van een probleem waar veel mensen met een Godsbesef mee worstelen. Ook ik.

Eerst zal ik me even voorstellen voor de mensen die me niet kennen. Al vele jaren wonen we als gezin in Wierden en ik ben getrouwd met Willy. Ons gezin bestaat uit 6 kinderen die allen zijn uitgevlogen, op de jongste na.

Mijn roots liggen in Ilpendam, een dorp onder de rook van Amsterdam. Als 17-jarige ben ik in Wierden komen wonen. Ik heb een echte gereformeerde achtergrond. Zo heb ik Willy ook leren kennen tijdens een jongerenvakantie in Zwitserland van het LCGJ (Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk). Dit is niet meer uit te leggen aan de jeugd van nu.

Ik heb een bedrijfskundige opleiding gehad en ben gaan werken in de logistieke wereld. Dit was eind jaren 70 een nieuw vakgebied.

Tot op heden ben ik nog steeds aan het werk in de logistieke dienstverlening en houd me bezig met opslag en vervoer van kleding binnen Europa.

Ik ga ervan uit dat ik dit nog een paar jaar mag doen en dan met pensioen kan gaan. Het is een baan waar ik me lekker in voel en waar ik veel energie in kwijt kan.

Willy en ik hebben het geluk gehad om een mooie boerderij te kunnen kopen in het buitengebied en daar kunnen we onze hobby’s uitleven die bij het buitenleven passen. Een echte “hobby boerderij” met een heerlijke (moes)tuin.

Het geloof door de jaren heen

Tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassene gebeurt er erg veel met een mens op geestelijk en lichamelijk gebied. Feitelijk gaat dit altijd door. Een moderne slogan is: “Je hele leven leren”. Dit geldt ook voor mijn geloof. Als kind geloofde ik als een kind.

Als jongere die de wereld ontdekte ging je ook vragen stellen aan jezelf en aan de omgeving. Hoe inpasbaar is het traditionele geloven in de huidige tijd.

Ik liep eerst tegen de uiterlijkheden aan zoals bijvoorbeeld: “Waarom mag je niet op zondagmiddag naar het voetballen kijken in het dorp?”. Hier is nooit een bevredigend antwoord op gekomen.

In de kerk stelde ik mij regelmatig de vraag: “Als dit allemaal waar is wat die predikant zegt, hoe moet ik dit dan rijmen met de dagelijkse praktijk. Kerk en geloof stonden voor mij los van het dagelijkse leven. Er werden geen verbindingen gelegd tussen geloof en de praktijk van alledag. Het waren voor mij twee werelden.

Geloofsontwikkeling

Op het moment dat we getrouwd zijn en een eigen stekje kregen, zijn we begonnen met een nieuwe levensfase waarin we ons verder ontwikkeld hebben.

De maatschappij veranderde in de loop van de jaren en de plaats van de kerk en het geloof in de maatschappij is ook enorm veranderd. Mijn “geloof” heeft zich in de loop van de jaren ook voortdurend ontwikkeld.

Het absolute geloof “van kaft tot kaft” heeft zich ontwikkeld naar een geloofsbeleving met een “relatief Godsbeeld”.

Wat bedoel ik hiermee? Ik weet het zelf niet goed onder woorden te brengen. Allerlei zekerheden vallen weg. Hemel en hel zijn voor mij een vraagteken. Er komen wel andere dingen voor in de plaats.

Ik maak het concreet. Voor mij is geloven steeds meer het huidige leven op aarde. Als ik de Bijbel lees staat het bol van richtlijnen en suggesties hoe we moeten leven. Neem Spreuken en Prediker als voorbeeld, maar kijk ook naar de vier evangeliën.

God is liefde en liefde betekent dat je aandacht moet geven aan de mensen om je heen en je moet samenleven met elkaar. Als je kunt geven is dit het mooiste wat je kan overkomen.

Ik neem onze trouwtekst uit Johannes 15 als voorbeeld: Gebod van de liefde

“Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven heeft ingezet voor zijn vrienden.”

Geloven is voor mij doen

Ik ben van mening dat de wijze van geloofsbeleving onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij waarin je leeft. Dit verklaart ook de vele godsdiensten en vormen van geloofsbeleving op de verschillende continenten.

De indianen hebben ook hun eigen geloof. Ik weet er echter veel te weinig van af om er iets zinnigs over te zeggen.

Ik ben ervan overtuigd dat onze wijze van geloven niet los gezien kan worden van de maatschappij waarin wij leven. Dit verklaart waarom het zo noodzakelijk is dat we de vormgeving van ons geloven moeten evolueren. Dus energie stoppen in vormen van geloofsbeleving anno nu.

Ofwel: Geloofsbeleving waar de huidige generatie jongeren zich in kan herkennen. Dit is onze uitdaging. Hier een voorbeeld vanuit het verleden, waarin de functie van de fysieke kerk veranderd is.

Blijf niet hangen in het oude

In de zomervakantie was ik in de nieuwe kerk in Amsterdam. In de audio tour kwam duidelijk naar voren dat de kerk vroeger functies heeft gehad, die we nu helemaal niet meer kennen.

Het was vroeger normaal dat we als levenden voor het zielenheil moesten zorgen van de overledenen. Hier werden priesters voor ingehuurd en de vermogenden bezaten of huurden een deel van de kerk waarin een kleine kapel was ingericht. Hier waren priesters dagelijks aanwezig om te werken aan het zielenheil voor de overledenen.

We kunnen ons dit in deze tijd niet meer voorstellen. Was het verkeerd wat ze toen deden? Nee. Is het verkeerd wat we nu doen? Nee. Het is wel verkeerd om te blijven hangen in het oude. Als we onze (klein)kinderen niet meer kunnen uitleggen waar we mee bezig zijn, doen we het niet goed.

Even stil staan

Ik ga naar de kerk omdat het voor mij belangrijk is om een moment in de week te hebben om stil te staan bij de dingen. Een moment van zelfreflectie.

Door mij een spiegel voor te laten houden, krijg ik het gevoel mijn leven onder controle te hebben en dat het goed is. Dit kan ik als mens niet alleen, maar allen samen met de gemeenschap waarin ik leef

Kom, laten we als Kapelgemeente verdergaan in onze ontdekkingsreis.

Categories: Geloven in de Kapel

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.