Verslag van de gemeenteavond

Op 4 april 2017 is in de Kapel de jaarlijkse gemeenteavond, waarbij ongeveer 80 gemeenteleden aanwezig zijn. Dhr. J. Langstraat heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van een gebed  van Piet van Midden uit het liedboek, behorende bij Psalm 90. De eerste regels hieruit: “God, kijk ik terug zover ik kan: U bent er altijd. Mensen niet.”

Tijdens de gemeenteavond komen er allerlei zaken aan bod: Gegevens van de kerkrentmeesters, de veranderingen in de PKN door “Kerk 2025” en de plannen voor het houden van een talenten- en dienstenveiling.

Natuurlijk is er vanavond ook veel aandacht voor het komende beroepingsproces ten gevolge van het emeritaat van ds. W. Oosterhof. Door de aanwezige gemeenteleden wordt een waardevolle inbreng geleverd bij het laatstgenoemde punt. Bij de profielschets van de te beroepen predikant worden door hen accenten gezet en aandachtspunten aangedragen.

Tijdens de rondvraag blijkt er ook op andere terreinen een grote mate van betrokkenheid te zijn.

Dhr. J. Langstraat sluit de avond af met een gebed uit Zingen en bidden in huis en kerk: “Heer, nu de avond valt komen wij tot U”.

Na deze afsluiting is er ruimte voor persoonlijke contacten. Er wordt nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Een verslag van deze gemeenteavond is in te zien via deze link.

Categories: Geen categorie

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.