Ds. K. Benard

Thema: ‘Hoop houden in een snel veranderende wereld’.

Kleur: Wit
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Vanmorgen is er kindernevendienst
Collectes
:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.

Oppasdienst:
Wilt u gebruik maken van de oppasdienst? Tot vrijdagavond 18.00 uur kunt u op het mailadres: oppasdienst@hervormdekapel.nl doorgeven als uw kindje naar de oppasdienst komt.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.