Samen eten in de 40-dagentijd


In de 40-dagentijd willen we zes dinsdagen en op Witte Donderdag samen koken en eten.

De maaltijd zal ongeveer 1,5 uur duren, zodat ook gezinnen met jonge kinderen eraan mee kunnen doen. Deelname kan per keer, de groep kan dus wisselend van samenstelling zijn.

Maximaal 25 personen per avond.

Aanmelding uiterlijk 19 maart bij Alice de Groot, 06 413 919 73 of degrowim@gmail.com

Kosten: € 8,00 per persoon, voor een gezin: € 18,00