Dienst: ds. R. Visser


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Jozua 1:

De Heer zei tot Jozua: ‘Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en dapper zijn.

Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.’

Lied 864: “Laat ons de Heer lofzingen”.

Vers 4:

Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sacrament.