Dienst: ds. K. Benard


Pinksterfeest
Maaltijd van de Heer
Doopdienst

Deze dienst is ook online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Rood
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Vanmorgen is er kindernevendienst
Collectes:

  • Zending (Egypte). U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Informatie over de eerste collecte kunt u zien via deze link.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.

Oppasdienst:
Er is tijdens deze dienst kinderoppas.