Dienst: ds. K. Benard


Vredeszondag

Deze dienst is door een beperkt aantal mensen bij te wonen.
De wijze van aanmelden voor de dienst:
dienstbijwonen@hervormdekapel.nl of 06-12346555

Voor anderen is de dienst online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

In deze dienst nemen we ook afscheid van Rita van Herk als kerkelijk werker.

Thema: Vrede verbindt verschil
Kleur
: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Vredeswerk. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Informatie over de eerste collecte kunt u inzien via deze link

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Daniël 1:

Na drie jaar was de opleiding voorbij. Aspenaz liet alle jonge mannen bij koning Nebukadnessar komen. De koning had met ieder van hen een gesprek. Hij ontdekte dat niemand zo wijs was als Daniël en zijn vrienden.

De koning nam hen in dienst, en hij kon met hen over alle problemen in zijn koninkrijk spreken. Hij vond Daniël en zijn vrienden tien keer zo verstandig als alle andere wijze mannen in zijn koninkrijk.

Daniël bleef daar in dienst totdat Cyrus koning van Babylonië werd.