Dienst: ds. K. Benard


Deze dienst is alleen online te volgen,
dus hij is niet bij te wonen in de Kapel!
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Kerk in Actie: Noodhulp voor getroffenen explosie in Libanon.
    U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Toelichting op de collecte via deze link.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Matteüs 14:

Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot.

Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’

Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’

Lied 918: “Stem die de stenen breekt”.