Dienst: ds. K. Benard


Vredeszondag

Deze dienst is ook online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Er is vanmorgen geen kindernevendienst
Collectes:

  • Kerk in Actie: Zending (Syrië). U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Informatie over de eerste collecte kunt u inzien via deze link

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen gebruiken om een gift te doen?
Kijk dan even op deze website hoe u dit kunt doen.