Dienst: ds. K. Benard


Startzondag

Thema: Een goed verhaal
Collecten: Zending + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Psalm 66:

Volken, zie wat God gedaan heeft,
kijk naar zijn grote wonderen op aarde!

Van de zee maakte hij droog land.
Zo kon zijn volk veilig verdergaan.
Wat was iedereen blij!

God is machtig, hij heerst voor altijd.
Hij ziet alles wat mensen doen.
Laat iedereen hem dus gehoorzaam zijn.

We zingen een lied met de kinderen uit “Alles wordt nieuw”:

Waarom staan die stenen daar,
zomaar in het land?
Twaalf stenen bij elkaar,
aan de waterkant?

Twaalf stenen in een kring,
hier bleef ’t water staan
en het volk van Israël
ging droog door de Jordaan.