Dienst: ds. K. Benard


Doopdienst

Deze dienst is ook online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Als u deze dienst wilt bijwonen kunt u vooraf reserveren door een app te sturen naar 06-1234 6555.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Er is vanmorgen geen kindernevendienst
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.