Actueel

Gezocht: webmaster / webredacteur

De website van de Hervormde Kapel is één van de communicatiekanalen van de gemeente, naast Prisma, het mededelingenblad en de Facebookpagina. Deze website geeft voor de leden van de Kapelgemeente veel actuele informatie en biedt daarnaast de mogelijkheid om kerkdiensten te volgen (direct of achteraf). Voor anderen buiten de Kapel geeft de website een kenmerkende […]

Lees verder

Vacatures kerkenraad

Vanaf juni hebben we vijf vacatures in de kerkenraad. We zijn daarom op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Twee ouderlingen en drie diakenen die na de zomervakantie kunnen worden bevestigd in hun ambt. We zoeken gemeenteleden die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de Kapel. Aan de verdere ontwikkeling van deze inspirerende en betrokken geloofsgemeenschap. […]

Lees verder

Een jeugdig teken van leven

“Een teken van leven” dat was het thema van het paasproject van de kindernevendienst. Omdat veel gemeenteleden elkaar nu niet meer zien en omdat veel ouderen alleen thuis zitten, deden we de oproep bij kinderen om kaartjes te schrijven voor oudere gemeenteleden. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Enorm veel kaartjes werden geknutseld, geschreven en […]

View Gallery

Diensten in de Stille Week

In de week vanaf Palmpasen tot Paasmorgen kunnen er dit jaar geen diensten worden bijgewoond in de Kapel. U kunt de diensten wel allemaal via deze website volgen. De volgende diensten zullen deze week worden gehouden: Palmpasen om 10.00 uur. Dit is een gezinsdienst, waarbij de feestelijke intocht in Jeruzalem ook dit jaar aandacht krijgt. […]

Lees verder

ZOA collecte digitaal vanwege corona virus

ZOA is een internationale christelijke hulporganisatie met thuisbasis in Nederland die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. […]

Lees verder

Palmpasenstokken maken

Op zondag 5 april is het Palmpasen. We vieren dat ieder jaar met een Palmpasenoptocht in de kerk en door het dorp. Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan door de corona-crisis. Maar we willen van Palmpasen toch een bijzondere viering maken. De dienst (via deze website) zal een gezinsdienst zijn, met mooie liedjes en […]

Lees verder

Opbeurende woorden en een mooi lied

Het kan zijn dat u in de komende dagen of weken minder mensen ziet en spreekt dan normaal en misschien wel wat behoefte heeft aan wat opbeurende woorden of een mooi lied. Speciaal voor deze periode heeft de website Kerkliedwiki een dagelijkse podcast gemaakt: Luistertroost. Elke dag hoor je een korte meditatie bij een lied, met […]

Lees verder

Diensten via deze website

De kerkdiensten t/m 31 mei (Pinksteren)  gaan in aangepaste vorm (zonder kerkgangers) door: ze worden opgenomen en kunnen worden bekeken via deze website. U kunt de genoemde diensten vanaf 10 uur op zondagmorgen bekijken en beluisteren door te kiezen voor “Diensten, terugluisteren”. Heeft u een verzoek tot voorbede in deze dienst, stuur deze dan vóór […]

Lees verder

Jaarrekeningen kerkrentmeesters en diaconie

Door de kerkenraad zijn de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie over het jaar 2019 voorlopig vastgesteld. Een verkorte versie van de jaarrekening van de kerkrentmeesters is in te zien via deze link. De rekening van de diaconie is inzichtelijk via deze link. Volgens de kerkorde moeten de jaarrekeningen gedurende een week in hun […]

Lees verder