Actueel

Brief van het moderamen

Per 1 juli nog geen kerkdiensten in de Kapel Beste mensen, De afgelopen maanden hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan onze kerkelijke gemeenschap. Ondanks de coronamaatregelen hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Denkt u hierbij aan de bloemengroet, telefooncirkels, de inzamelingsactie voor het AZC, het versturen van kaartjes enzovoort. Het […]

Lees verder

Een bloemengroet vanuit de Kapel

Op dinsdag 19 mei gingen er veel vrijwilligers vanuit de Kapel op pad met een boeketje bloemen. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder kregen een mooi boeketje thuisbezorgd om de verbondenheid met de Kapelgemeente in deze corona tijd te onderstrepen. Froukje en Rita hadden de voorbereidingen getroffen en de diaconie had gezorgd voor de financiën. […]

Lees verder

Inzamelen oud papier weer hervat

Al enkele maanden is er bij de Kapel geen gelegenheid geweest om oud papier in te leveren. Dat had natuurlijk alles te maken met de maatregelen die waren genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Op zaterdag 30 mei wordt er echter weer oud papier ingezameld en staat er hiervoor weer […]

Lees verder

Een map voor de overstappers

Op zondag 14 juni houden we de jaarlijkse welkom- en overstapdienst. Het zal anders gaan dan andere jaren, maar we proberen er ook dit jaar weer iets bijzonders van te maken. In de overstapdienst verwelkomen we de kinderen die 4 jaar zijn of dat binnenkort worden bij de kindernevendienst. En natuurlijk is er aandacht aan de […]

Lees verder

Samen de Pinksterdienst vullen: doet u mee?

Op zondag 31 mei vieren we het Pinksterfeest. Het is het feest van de Geest, Gods levensadem, die waait waarheen zij wil en de wereld in vuur en vlam zet. Het feest van de veelkleurigheid, veelvormigheid en veelzijdigheid. Een feest dat we, ook in deze coronatijd, met elkaar als Kapelgemeente willen vieren! Het is mooi […]

Lees verder

Stilstaan bij 4 en 5 mei in Wierden

Omdat er in het kader van 4 en 5 mei geen kerkdienst is en ook geen stille tocht, heeft de gemeente Wierden besloten een video te plaatsen op haar website. Ook vanuit de kerken in Wierden is een bijdrage geleverd aan deze video. Vanuit de Hervormde Kapel is onze kerkelijk werker Rita van Herk hierbij […]

Lees verder

Collectebonnen in de coronatijd

Er is al een hele periode op zondag geen dienst in de Kapel en het ziet er naar uit dat dit nog wel even duurt. Natuurlijk mist u daardoor ook de wekelijkse collectes tijdens de kerkdienst. Tijdens de online-diensten wordt er wel steeds verzocht om een bedrag over te maken als “collectegeld”. Maar u kunt […]

Lees verder

Bericht van de kindernevendienst

In deze coronatijd is het lastig om kinderen en jongeren bij de kerk te blijven betrekken. Voor de dienst van zondag 19 april hebben ouders van kinderen en jongeren een berichtje gekregen met suggesties voor activiteiten die pasten bij de kerkdienst. In de dienst van deze zondag werd het verhaal gelezen over Mozes die met […]

Lees verder

Brief van het moderamen

Beste mensen, We leven in een vreemde tijd. De coronomaatregelen raken ons allemaal. Als kerkelijke gemeente zoeken wij steun bij elkaar. En wij proberen vertrouwen te houden. Vertrouwen in elkaar, in de medische wetenschap en de overheid. Wij zien de lente ontluiken en hebben Pasen gevierd. Wij vertrouwen in het leven dat altijd weer opbloeit […]

Lees verder