Actueel

Witte Donderdag 2023

Op Witte Donderdag was er een viering in Kapel in de vorm van een gezamenlijke maaltijd. Er waren meer dan 50 gemeenteleden aanwezig bij deze viering in de koffiezaal. Met elkaar aten we gerechten die verwijzen naar de Joodse Sedermaaltijd, de maaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen voor hij gevangen werd genomen. Aan het […]

View Gallery

Palmpasen 2023

Op zondag 2 april was het Palmpasen. Vandaag verleende het kinderkoor “Zingen maakt blij” medewerking aan de dienst en dat was juist bij zo’n dienst wel heel mooi. Daarnaast: de dienst op Palmpasen is elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Veel kinderen hadden op zaterdag een mooie Palmpasen stok versierd en brachten deze mee naar […]

Lees meer

Gemeenteavond op 18 april

Op 18 april zal om 19.30 uur een gemeenteavond wordt gehouden in de koffiezaal van de Kapel. Daarbij zullen vier onderwerpen aan de orde komen: de herinrichting / verduurzaming van de Kapel; vaststelling van het beleidsplan. Dit beleidsplan is in te zien via deze link; verzoek van de Gereformeerde gemeente om ook ‘s ochtends een […]

Lees meer

Najaarsmiddag over bijen

Tijdens de najaarsmiddag 2022 van de diaconie voor ouderen van de Kapelgemeente vertelde de heer Hottenhuis over zijn hobby: het houden van bijen. Van de presentatie over dit onderwerp is een uitgebreid artikel te lezen en te downloaden via deze link.

Lees meer

Paasontbijt op 9 april om 8.30 uur

Dit jaar gaat de ZWO-commissie weer zorgen voor een paasontbijt. Op 2 april staan enkele leden met de intekenlijst. De kosten zijn € 3 p.p. en € 10 voor een gezin. Ook kunt u zich opgeven via de mail: voorzitterzwo@hervormdekapel.nl of telefonisch via mevr.R. Nieuwland-Hoekstra 06 55117944.

Lees meer

Dienst met verhalenverteller Kees Posthumus

Op zondagmorgen 12 maart waren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek weer te gast in de Kapel, nu met hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’. Verschillende bijbelfragmenten werden door Kees verteld, maar vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk. Heel mooi om een jongen te horen vertellen over het verhaal van de vijf broden en […]

Lees meer

Theologische Vorming Geïnteresseerden

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou wel eens wat meer willen weten over geloof en theologie. De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken […]

Lees meer

Project veertigdagentijd 2023

Voor de kinderen van de kindernevendienst is er dit jaar een project voor de veertigdagentijd en Pasen. Het thema van dit project is: Verander jij mee? Eerste zondag van de veertigdagentijd Vandaag ging het over de verzoeking in de woestijn (Matteüs 4: 1 – 11). Het thema van deze zondag was “Waar zeg jij nee […]

Lees meer

Eerste zondag veertigdagentijd 2023

Op zondag 26 februari was de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de Kapel was er een gezinsdienst, waarmee ook het veertigdagenproject van de kindernevendienst van start ging. De dienst van vanmorgen had als thema: “Verander je mee?’ In de veertigdagentijd is de liturgische kleur paars en staat er bij elke dienst een mooie schikking, […]

Lees meer