Dienst onderweg


Hemelvaartsdag

Voorganger: Mevr. R. van Herk
Kleur
: Wit
Collecte:

Stichting BOWIE. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.

Vertrek vanaf de Kapel om 9.00 uur.
Indien u niet meefiets maar wel de dienst wil bijwonen kunt u contact opnemen met Diana Nieuwenhuis. Zij zorgt dan voor vervoer naar de locatie waar de dienst wordt gehouden.