Dienst: ds. W. Oosterhof


Vierde Advent

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Micha 7:

O, wat voel ik me ongelukkig! Ik ben op zoek naar een goed mens, maar ik kan er niet één vinden!

Ik voel me als iemand die honger heeft. Hij zoekt een tros druiven of een lekkere vijg, maar vindt er niet één. Want alle druiven en vijgen zijn al geoogst.
…………
Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. Ik blijf wachten op de God die mij zal redden. Hij zal mij helpen, want hij is mijn God.

Psalm 25: “Heer, ik hef mij hart en handen”.

Vers 7:

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.