Dienst: ds. K. Benard


Deze dienst is ook online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Vanmorgen is er geen kindernevendienst
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:

U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.

Oppasdienst:
Wilt u gebruik maken van de oppasdienst? Tot vrijdagavond 18.00 uur kunt u op het mailadres: oppasdienst@hervormdekapel.nl doorgeven als uw kindje naar de oppasdienst komt.