Dienst: ds. K. Benard


Let op: Vanaf deze zondag beginnen de diensten om 9.30 uur!

Deze dienst is ook online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Medewerking: Popkoor Ambiënte
Kleur
: Wit
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Kindernevendienst: Vanmorgen is er kindernevendienst
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:

U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.

Oppasdienst:
Wilt u gebruik maken van de oppasdienst? Tot vrijdagavond 18.00 uur kunt u op het mailadres: oppasdienst@hervormdekapel.nl doorgeven als uw kindje naar de oppasdienst komt.

Vanmorgen werkt het popkoor Ambiënte uit Geesteren mee aan de dienst.
Ambiënte is een enthousiast koor met een gevarieerd repertoire van vooral Engelstalige en Nederlandstalige popsongs.

In de dienst zingt het koor nummers van Lauren Daigle, Miley Cyrus, Delta Rae, Danny Vera, DiRect en Coldplay. Deze liederen zijn zorgvuldig bij de inhoud van de dienst gekozen.

We vieren deze zondag het feest van Trinitatis: het feest van de veelvormigheid en veelkleurigheid van God. Op deze zondag lezen we de uitnodiging van Jezus om alle mensen over hem te vertellen en te dopen in de naam van de Drie-enige God.