Dienst: drs. W. Ekker


Deze dienst is alleen online te volgen,
dus hij is niet bij te wonen in de Kapel!
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Matteüs 13:

Er zijn ook mensen die lijken op het ​zaad​ dat in goede grond valt. Dat zijn de mensen die het nieuws over God horen en het begrijpen.

Zij leven zoals God het wil. Zij lijken op het goede ​zaad, dat koren oplevert met wel honderd of zestig of dertig graankorrels.

Lied 625: “Groen ontluikt de aarde”.