Dienst: ds. K. Benard


Deze dienst is alleen online te volgen,
dus hij is niet bij te wonen in de Kapel!
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Thema: Vakantie
Kleur
: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Kerk in Actie: Diaconaat. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Informatie over de eerste collecte kunt u inzien via deze link

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Genesis 2:

Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit.

God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en rustte hij uit van al zijn werk.

Voor alles is er een tijd: