Palmpasen 2023

Op zondag 2 april was het Palmpasen. Vandaag verleende het kinderkoor “Zingen maakt blij” medewerking aan de dienst en dat was juist bij zo’n dienst wel heel mooi. Daarnaast: de dienst op Palmpasen is elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis.

Veel kinderen hadden op zaterdag een mooie Palmpasen stok versierd en brachten deze mee naar de dienst. Andere kinderen hadden groene takken in hun handen en samen kwamen de kinderen aan het begin van de dienst in optocht de kerkzaal binnen. Onder het gezang van “Zwaai, zwaai, zwaai met jonge groene takken” werd een erehaag gevormd en één van de kinderen reed op de ezel tussen hen door.

Op het liturgisch centrum stond een prachtige Palmpaas opgesteld. Ds. Kees Benard keek met de kinderen tijdens de dienst naar de samenstelling van deze Palmpaas en lichtte de verschillende onderdelen hiervan toe:

  • de haan die kraaide na de verloochening door Petrus;
  • de 30 rozijnen, verwijzend naar de zilverlingen die Judas kreeg;
  • de krakelingen die de oneindigheid (van leven en liefde) en ook de drie-eenheid verbeelden;
  • de buxus, die symbool staat voor de groene takken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem;
  • de eieren als beeld van nieuw leven en ook het verbreken van de afsluiting van het graf.

We begonnen de dienst met het feestelijke rode antependium, wat later tijdens de dienst werd vervangen door het ingetogen paars.

De eerste Bijbellezing was vanmorgen uit Psalm 118. Natuurlijk werd er daarna ook gelezen over de intocht in Jeruzalem. Na de kleurwisseling las de lector uit het Matteüs-evangelie over de voorbereiding op de dood van Jezus, waarbij een vrouw zijn hoofd zalfde met kostbare olie. De leerlingen keurden dit sterk af, maar Jezus gaf haar een compliment.

Tijdens de dienst zongen de kinderen van het koor enthousiast mooie opwekkings-
liederen en na het laatste lied klonk er een welverdiend applaus in de Kapel.

Aan het einde van de dienst verlieten de kinderen als eerste de kerkzaal. Zij liepen met hun ouders naar de Rooms Katholieke kerk om daar aan te sluiten bij de Palmpasen optocht door Wierden.

Foto’s: Jaap de Beer.
Tekst: Dick van der Meijden.

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.