Ds. G.J. Bouwmeester

Uit Matteüs 25:

Dan zal de ​Mensenzoon​ tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping.

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een ​vreemdeling​ was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij ​kleren. Toen ik ​ziek​ was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

Tussen de twee Bijbellezingen zongen we Lied 23c: “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *