V&T: Een positieve pers over Jezus in de Koran


Emeritus-predikant van ‘De Kapel’, ds. Wout  Oosterhof, verzorgde in het verleden een boeiende avond over de Islam. In de lezing die ds. Oosterhof nu zal geven ligt het accent op de plaats van Jezus in het heilige boek van de moslims.

Inmiddels noemt ongeveer 5% van alle Nederlanders zich moslim, dat is bijna een miljoen van onze medelanders. In Europa (inclusief Turkije en Rusland) tellen we ongeveer 50 miljoen moslims.

Meer nog dan de Bijbel inmiddels voor vele christenen is geworden, is het heilige boek van die miljoen Nederlanders, te weten de Koran, een gesloten boek. Onbekend is dan ook vaak dat de Koran uitvoerig en positief over Jezus spreekt. Hij wordt een teken, een zegen, een getuige, een voorbeeld genoemd. Hij wordt aangeduid met zijn eigennaam: Jezus, met de titels “Messias” en “zoon van Maria”, en met de namen boodschapper, profeet, dienaar, woord van God en Geest van God.

Juist de teksten over Jezus in Bijbel en Koran en hun interpretaties (met name “Zoon van God“ vormt voor moslims een moeilijkheid) zouden een brugfunctie tussen de beide grootste religieuze stromingen in Nederland kunnen vormen.