V&T: Gesprekskring theologische thema’s over Jezus


De wereld verandert en wij veranderen mee. Wij denken en handelen op veel gebieden anders dan onze voorouders, ook als het gaat om ons denken over de Jezus.

Vanmorgen willen we met  we met  elkaar  in gesprek gaan over ‘Hoe Jezus God werd’.

Hoe is er in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis over de persoon van Jezus gesproken? En hoe kunnen we daar in onze tijd mee uit de voeten?