V&T: Gesprekskring theologische thema’s


Het gaat vanmorgen over het bekende gebed ‘Onze Vader’.

Er zijn verschillende vertalingen van, maar daarnaast ook alternatieve ‘hertalingen’. De behoefte aan alternatieve teksten heeft onder meer te maken met de moeite die sommige mensen hebben met de bevestiging van een mannelijk Godsbeeld in de gangbare tekst.

Er zijn ook mensen die vinden dat in het traditionele Onze Vader de verantwoordelijkheid van degene die bidt te weinig aan bod komt. Is dat terecht? Wat zijn mogelijke alternatieven? En zouden we die ook in de zondagse dienst kunnen gebruiken? Genoeg om over te praten.

Iedereen is van harte welkom, als u zich opgeeft kan ik vooraf nog iets toesturen ter voorbereiding: predikant@hervormdekapel.nl.