V&T: Euthanasie en palliatieve sedatie: een dilemma?


Herman Scholte Albers, emeritus pastor en geestelijk verzorger, laat deze avond gezichtspunten zien  met  betrekking tot palliatieve sedatie en euthanasie.

Scholte Albers is gevormd door de geloofstraditie vanuit de Rooms Katholieke kerk. Hij is veertig jaar werkzaam geweest in het pastoraat, waarvan de laatste jaren als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Trivium Meulenbelt. In deze functie speelde spiritualiteit een wezenlijke rol bij de geestelijke begeleiding van cliënten.

Bij crisisbegeleiding, palliatieve zorg  en euthanasie hebben veranderingen plaats gevonden, die het  gevolg waren van maatschappelijke invloeden en de ontwikkeling van nieuwe visies op dood en leven.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.