V&T: Een beter milieu, daar is iedereen voorstander van


Tijdens deze leerhuisavond spreekt Henk van der Honing over diverse aspecten van het begrip duurzaamheid.

Henk van der Honing is een oude bekende uit de regio en was tussen 1990 en 1999 directielid van Het Waterschap, dat zich toen al met milieu en duurzaamheid bezighield. Van der Honing oriënteerde zich breed. Hij baseerde zijn kennis o.a. op twee wetenschappelijke studies waarvan de eerste al in 1980 verscheen en de tweede in 2013. De klimaatproblematiek en de energietransitie komen ter sprake maar ook de achteruitgang van de biodiversiteit, die hij als een groot probleem ziet. Van der Honing heeft zich ook verdiept in eco-theologische aspecten. In de praktijk van alle dag  houdt hij zich bezig met ‘Groene Kerken’ en is hij in zijn regio actief met duurzame projecten.

Voor de pauze belicht Van der Honing diverse aspecten, na de pauze vindt discussie in kleine  groepen plaats, naar aanleiding van enkele stellingen. Tenslotte wordt er plenair afgerond.