Dienst: mevr. T. Holtman-de Winter


Tweede zondag van de veertigdagentijd

Collecten: Binnenlands diaconaat + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 9:

Terwijl ​Jezus​ aan het ​bidden​ was, veranderde zijn gezicht. En zijn ​kleren​ werden stralend wit.

Opeens stonden er twee mannen bij hem met een hemelse glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia.

Ze spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan gebeuren.

We zingen het bij ons minder bekende Lied 545: “Christus staat in majesteit”.
Onderstaand de originele Engelstalige versie.

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.