Dienst: mevr. M. Klaucke


Tweede Advent

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Micha 4:

Dan zullen ze hun ​zwaarden​ en ​speren​ laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken.

Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat ​oorlog​ is.

Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten, en onder zijn eigen vijgenboom.

Lied 447: “Het zal zijn in het laatste der tijden”.

Vers 3:

En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar,
de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.