Dienst: ds. K. Benard


Viering Maaltijd van de Heer

Medewerking door de cantorij
Collecten: Nederlands Bijbelgenootschap + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lukas 18:

Jezus​ zei: ‘Een ​farizeeër​ en een ​tollenaar​ gingen naar de ​tempel​ om te ​bidden.

De ​farizeeër​ stond trots rechtop. En hij begon te ​bidden: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen.‘ …….

Intussen stond de ​tollenaar​ helemaal achter in de ​tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij.’

Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was de ​tollenaar​ bevrijd van zijn ​schuld. Maar de ​farizeeër​ niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’

We zingen vanmorgen Lied 388: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”.

Vers 3:

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht geluk!