Dienst: ds. K. Benard


Goede Vrijdag

Medewerking: Cantorij
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 23:

Tegelijk met ​Jezus​ werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te worden.

Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten ​Jezus​ aan het ​kruis.

Ook de misdadigers werden aan een ​kruis​ gehangen. Het ​kruis​ van ​Jezus​ stond tussen de twee andere kruisen in.

Jezus​ zei: ‘Vader, ​vergeef​ de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’

Lied 590: “Nu valt de nacht”.

Vers 2:

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.