Dienst: ds. K. Benard


Witte donderdag, viering Maaltijd van de Heer

Collecten: Vastenactie ZWO
Kleur: Wit
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Johannes 13:

Toen ​Jezus​ de ​voeten​ van alle ​leerlingen​ gewassen had, deed hij zijn ​kleren​ weer aan. Hij ging bij de ​leerlingen​ zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?

Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie ​Heer​ en jullie meester, en toch heb ik jullie ​voeten​ gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars ​voeten​ wassen.

Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.

Lied 998: “Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen”.

Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
hun vuile voeten als een knecht gewassen;
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten
wie niet in deze kille wereld passen.

Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.