Dienst: ds. K. Benard


Eerste zondag van de veertigdagentijd

Doopdienst

Collecten: Voorjaarszendingsweek + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 4:

De ​heilige​ Geest​ was in ​Jezus​ gekomen. Hij liet ​Jezus​ naar de woestijn gaan, weg van de ​Jordaan.

In de woestijn probeerde de ​duivel​ om ​Jezus​ te laten zondigen.

……..

Maar het lukte hem niet. Daarna liet hij ​Jezus​ een tijd met rust.