Dienst: ds. J. van Oord


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Openbaring 22:

De engel liet me ook een rivier zien met water dat eeuwig leven geeft.

Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het lam, dwars door de stad.

Aan beide kanten van de rivier stond een boom die eeuwig leven geeft.

Die bomen gaven elk jaar twaalf keer vruchten, elke maand een keer. En hun bladeren konden mensen genezen.

Ons slotlied is vanmorgen Lied 791