Dienst: ds. J.A. Wegerif


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Deuteronomium 24:

Jullie moeten goed zijn voor ​vreemdelingen, en ook voor ​kinderen​ zonder vader. ………….

Als je graan ​oogst, laat je misschien een deel van het koren per ongeluk liggen. Dan mag je niet teruggaan om het op te halen. Je moet het laten liggen voor ​vreemdelingen, voor ​weduwen​ en voor ​kinderen​ zonder vader.

Als jullie je aan die regel houden, zal de Heer ervoor zorgen dat het goed met jullie gaat.

Psalm 113: Prijs, halleluja, prijs de Heer.