Dienst: ds. G.J. Lambers Heerspink


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Wit
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 3:

Het hele volk liet zich ​dopen. Ook ​Jezus​ werd ​gedoopt. Toen hij na de ​doop​ aan het ​bidden​ was, ging de hemel open.

Uit de hemel kwam de ​heilige​ Geest​ naar ​Jezus​ toe, in de vorm van een duif. En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn ​liefde​ voor jou is groot.’

Na de overdenking zingen we Lied 377: “Zoals ik ben, kom ik nabij”.

Vers 4:

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.