Dienst: ds. G.J. Bouwmeester


Collecten: Noodhulp + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 6:

Jezus​ zei tegen de mensen die naar hem luisterden: ‘Je moet van je vijanden houden. Wees goed voor de mensen die je haten.

Spreek met respect over de mensen die je uitschelden. ​Bid​ voor de mensen die je slecht behandelen.’

Ons slotlied is vanmorgen Lied 418: “God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven”.

Vers 3:

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.