Dienst: ds. K. Benard


Laatste zondag kerkelijk jaar

Medewerking door de cantorij
Collecten: Pastoraat + Gemeenteopbouw
Kleur: Wit
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Openbaring 7:

Daarna zag ik een grote groep mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het waren zo veel mensen dat niemand ze kon tellen.

Allemaal hadden ze witte ​kleren​ aan en hielden ze palmtakken in hun handen. Samen stonden ze voor de troon van God en voor het lam.

Ze riepen: ‘De redding komt van onze God, die op zijn troon zit, en van het lam.’