Dienst: ds. K. Benard


Laatste zondag kerkelijk jaar

Medewerking door de cantorij
Collecten: Pastoraat + Gemeenteopbouw
Kleur: Wit
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

In deze dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken een kaars aan met het licht van de Paaskaars. Er is gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken voor mensen die u mist.

Uit Openbaring 7:

Daarna zag ik een grote groep mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het waren zo veel mensen dat niemand ze kon tellen.

Allemaal hadden ze witte ​kleren​ aan en hielden ze palmtakken in hun handen. Samen stonden ze voor de troon van God en voor het lam.

Ze riepen: ‘De redding komt van onze God, die op zijn troon zit, en van het lam.’