Dienst: ds. A.F.U. Braakman


Collecten: Najaarszendingsweek + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 19:

Jezus​ was nu dicht bij ​Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen.

Hij zei: ‘Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd! Vandaag is de ​vrede​ heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet.
Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, ​Jeruzalem. Ze komen van alle kanten, ze zullen je ​omsingelen.
Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners doden en alle ​huizen​ verwoesten.

Jeruzalem, ik ben gekomen om ​vrede​ te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren.’

We zingen vanmorgen Psalm 98