Dienst: dr. S.P. van ’t Riet


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Genesis 22:

Abraham​ en ​Isaak​ kwamen op de plek die God genoemd had. ​Abraham​ bouwde daar een ​altaar. Daarna legde hij het hout op het ​altaar.

Toen bond hij ​Isaak​ vast en legde hem op het ​altaar, op het hout. Hij pakte het mes om zijn zoon te slachten.

De psalm van de zondag is Psalm 92.

Het is goed om u te danken, Heer,
om te zingen over u, Allerhoogste.
Het is goed om te spreken over uw ​liefde,
om te vertellen over uw trouw,
dag en nacht.