Dienst: da. T. van Lindenhuizen


I.v.m. ziekte van da. van Lindenhuizen is ze niet in de gelegenheid om voor te gaan.
Ze heeft de dienst wel volledig voorbereid, inclusief de overweging.
De dienst wordt geleid door dhr. Peter Noort en mw. Froukje Krikke,
zij zullen de opgestelde dienst van da. van Lindenhuizen uitvoeren.

Medewerking: door de Cantorij
Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Deutronomium 14:

Elk derde jaar moeten jullie een ​tiende​ deel van je oogst bewaren in jullie eigen steden.
Dat deel is bestemd voor de ​Levieten, omdat zij geen eigen grond hebben.
En het is ook bestemd voor de ​weduwen, de ​kinderen​ zonder vader, en de ​vreemdelingen​ die bij jullie in de stad wonen.
Zij mogen er net zo veel van nemen als ze nodig hebben.
Als jullie je aan die regel houden, zal de Heer, jullie God, jullie rijk en gelukkig maken.’

Ons slotlied is vanmorgen Lied 425: “Vervuld van uw zegen”.