Dienst: da. T. van Lindenhuizen


Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Matteüs 5:

Jullie weten dat de wet zegt: «Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten.»

Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet ​bidden​ voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.

Alleen dan zijn jullie echt ​kinderen​ van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen.

Taizélied: “Behüte mich Gott”.

Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest.
Kom, Heer, open voor ons de deuren van uw koninkrijk