Dienst van 24 april 2022

Op zondag 24 april was het “Beloken Pasen”.

Vanmorgen werd de nieuwe kerkelijk werker Margré Ballast bevestigd tot ouderling-kerkelijk werker en daarom was de liturgische kleur vanmorgen feestelijk rood. In deze dienst namen we ook afscheid van Nelleke Roozenbeek als wijkouderling van wijk Noord.

De evangelielezing was vanmorgen uit Johannes 20:

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’

De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren “beloken”, gesloten.

Tijdens de overdenking klonken mooie woorden rond de begrippen “vrede” en “vergeving”. Het is een opdracht aan ons allen om vrede uit te dragen en vergeving op verschillende manieren in de praktijk te brengen.

Het werd een mooie dienst, met liederen die Margré had uitgekozen. Bij de bevestiging kreeg zij een tekst mee uit Jesaja 41:

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Na de dienst was er koffie en konden de gemeenteleden informeel kennismaken met Margré.

Categorieën: Fotoalbum

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *