Week van Gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

We beginnen de week met een oecumenische viering op zondagochtend 16 januari in de Hervormde kerk, Burgemeester J.C. van Den Bergplein 3, Wierden.

De aanvangstijd is 9.30 uur en de dienst is online te volgen via deze link.

De gebedssamenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

  • Maandag 17 januari in de Gereformeerde kerk, Spoorstraat 5, Wierden
  • Dinsdag 18 januari in de Hervormde Kapel, Dahliastraat 4, Wierden
  • Woensdag 19 januari bij Ichtus VBG, Jacobsonstraat 8A, Wierden
  • Donderdag 20 januari in de Molukse kerk, Chris Soumokilstraat 71, Wierden
  • Vrijdag 21 januari in de pastorie van de RK kerk, Stationsstraat 22, Wierden

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. De bijeenkomsten zijn alleen online te volgen. Klik daarvoor op deze link.

Later zijn de gebedsbijeenkomsten op deze pagina terug te zien.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *