Jaarrekeningen kerkrentmeesters en diaconie

Door de kerkenraad zijn de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie over het jaar 2019 voorlopig vastgesteld. Een verkorte versie van de jaarrekening van de kerkrentmeesters is in te zien via deze link. De rekening van de diaconie is inzichtelijk via deze link.

Volgens de kerkorde moeten de jaarrekeningen gedurende een week in hun geheel voor de leden van de gemeente ter inzage worden gelegd. Ondanks de bijzondere situatie waarin we op dit moment verkeren willen we toch aan deze verplichting voldoen.

De volledige jaarrekeningen zijn in te zien in de week van 30 maart t/m 3 april. Wilt u deze jaarrekeningen inzien, dan graag hiervoor een telefonische afspraak maken met de scriba. Het inzien van de jaarrekeningen zal dan plaatsvinden in de Kapel. Eventuele toelichtingen kunnen daarna telefonisch worden opgevraagd bij de opstellers van de jaarrekeningen, de heren ter Steege en Boers.

Heeft u opmerkingen over één van de jaarrekeningen, dan kunt u deze kenbaar maken bij de scriba tot uiterlijk 11 april a.s. Na kennisname van de eventuele opmerkingen zal de kerkenraad de jaarrekeningen daarna definitief vaststellen.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *