Liturgische bloemschikkingen veertigdagentijd

In de veertigdagentijd verzorgde de liturgische bloemschikgroep wekelijks een mooie schikking. Daarbij werd telkens een toelichting gegeven op de schikking en daarnaast was er een bijbehorende meditatieve tekst. Beide teksten werden voorafgaand aan de dienst via de beamer gepresenteerd.

Onderstaand een overzicht van de schikkingen:

Zondag 10 maart (eerste zondag)

De 8 flessen staan in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimop ranken die samen een krans van solidariteit vormen.

Meditatie:
“Steeds weer anders.
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”

In de kring verbonden
door ranken van trouw
voor een nieuw begin.

Zondag 17 maart (tweede zondag)

Vandaag staan de acht flessen in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met vier gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.”

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin.

Zondag 24 maart (derde zondag)

Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen staan twee aan twee in een open ellips, zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

Zondag 31 maart (vierde zondag)

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen staan bloeiende bloesemtakken.

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.”

Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken
naar een nieuw begin.

Zondag 7 april (vijfde zondag)

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal.

De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen.

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt,
met geweld nemen
wat geen recht doet,
bloed en wijn
een nieuw begin.

Zondag 14 april (Palmpasen)

De intocht in Jeruzalem. De acht flessen zijn verdeeld in twee rijen, vier flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en vier flessen aan de andere kant.
In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

Donderdag 18 april (Witte Donderdag)

In deze schikking worden zes flessen in een cirkel geplaatst. De zes flessen symboliseren de discipelen. Zes verwijst hier naar de zes werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. Het potje met driekleurig viooltje in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.
(uit het gedicht ‘De voetwassing’, Jaap Zijlstra).

Barmhartigheid van
de dienende leider
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

In de schikking worden zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. Zeven is het heilige getal bij uitstek: drie plus vier, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier: het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
Zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat,
waarin hij wordt gekend,
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.

Zondag 21 april (Pasen)

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen staan voorjaarsbloemen.

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen, een nieuw begin om te leven met het hart.

 

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *