Week van Gebed 2019 zet recht voor ogen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Wierden zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.

De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

We beginnen de week met een oecumenische viering op zondag 20 januari om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk, Spoorstraat 5, Wierden.

De gebedssamenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

  • Dinsdag 22 januari in de pastorie van de RK kerk, Stationsstraat 22, Wierden
  • Woensdag 23 januari in de Dorpskerk, Burg. J.C. van den Bergplein 3, Wierden
  • Donderdag 24 januari in de Molukse kerk, Chris Soumokilstraat 71, Wierden
  • Vrijdag 25 januari in de Hervormde Kapel, Dahliastraat 4, Wierden

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur met aansluitend de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van kop koffie/thee.

Organisatoren zijn de RK St. Jan de Doper kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Molukse Evangelische kerk, de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus en de Gereformeerde kerk, verenigd in het WIO (Wierdens Interkerkelijk Overleg).

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Marjolein Wermink schreef:

    Zaterdag 19 januari, voorafgaand aan de week van gebed zal er in Hebron, het bijgebouw van de dorpskerk aan Burg. Vd. Bergplein een film over de kracht en noodzaak van het gebed worden vertoond: war room.
    Iedereen welkom vanaf 19.15 uur. De film start om 19.30 uur. Er is ook een boekentafel.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *